Privacybeleid

Introductie

Wij zijn Max Property Group B.V. (aangeduid als “wij”, “ons” en “MPG”) en we zijn zeer toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy wanneer u onze producten gebruikt. Dit is niet alleen beperkt tot onze website (www.maxpropertygroup.nl) onderhouden door ons (samen de “Site”), maar ook wanneer u electronisch met ons communiceert. Dit beleid legt uit welke persoonlijke en niet-persoonlijke informatie we van u verzamelen wanneer u onze site gebruikt en de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Lees het volgende alstublieft aandachtig door zodat u onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt en hoe we deze zullen behandelen. Door uw persoonlijke informatie te delen wanneer u onze Site gebruikt, met ons communiceert via de telefoon, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals vermeld in dit beleid. We gebruiken deze persoonlijke gegevens die we van u verzamelen om u onze service aan te bieden. Wij zullen uw gegevens niet verhuren, verkopen of delen met een andere organisatie voor marketing doeleinden zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld in dit beleid. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 2016/679 (“AVG”), haar opvolgers of implementatieteksten is MPG de data controller.

Welke persoonlijke informatie verzamelen?

We kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Wanneer u zich registreert als gebruiker op onze Site, wordt u gevraagd een formulier in te vullen dat vraagt om uw gedeeltelijke of volledige naam, adres, geboortedatum, email adres, telefoonnummer, bank rekening gegevens, crypto currency(ies) wallet details en bepaalde anti wit-was naliving informatie inclusief uw paspoort en bewijs van uw adres;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de mail, telefoon of via elk contactformulier op de Site, kunnen we u vragen om sommige of alle informatie in paragraaf (a) hierboven te verstrekken;
 • Wij kunnen informatie verzamelen, opslaan over uw computer, mobiele apparaat of andere apparaten waarmee u toegang krijgt tot de site en uw bezoeken aan en gebruik van de Site (inclusief maar niet beperkt tot uw IP adres, geografische locatie, browser/platform type en versie, Internet Service Provider, besyuringssysteem, verwijzingsbron/vertrek pagina’s, duur van het bezoek, paginaweergaven, site navigatie en zoektermen die u gebruikt); en
 • Om uw ervaring met het gebruik van de Site te verbeteren, kunnen we informatie opslaan met betrekking tot uw eerdere browse gewoonten en aankopen om producten te selecteren en te suggereren die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.

We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen en ons feedback te geven die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. U hoeft hier echter niet op te reageren wanneer u dat niet wilt.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We zouden u persoonlijke informatie kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de Site te managen en te beheren;
 • om uw browse ervaring te verbeteren door de Site te personaliseren;
 • om u in staat te stellen de Site te gebruiken;
 • om Merken in staat te stellen u producten te leveren en om retouren en terugbetalingen te verwerken;
 • om u nieuwsbrieven en andere relevante en gerichte promotionele informatie te sturen;
 • om te gaan met vragen, klachten en feedback van u en onze dienstverleners;
 • om derden te voorzien van statistische geanonimiseerde informatie over onze Gebruikers;
 • om generieke transactie-informatie te publiceren met betrekking tot transacties uitgevoerd via de Site;
 • om u emails te zenden waarin u kunt deelnemen aan een enquête en/of feedback kunt geven;
 • om de op de Site aangeboden diensten te analyseren en te verbeteren.

Wanneer kunnen we persoonlijke informatie vrijgeven?

Behalve voor zover vereist door een Wet die van toepassing is, overheidsinstantie of rechterlijke instantie, zullen we uw persoonlijke gegevens niet delen met een derden partij, behalve aan een toezichthouder of een dienstverlener aan wie we persoonlijke informatie moeten verstrekken om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te leveren. We kunnen een derde gekwalificeerde partij gebruiken om anti- witwascontroles, andere en passende controles op u uit te voeren.Om ervoor te zorgen dat deze derde partij dat kan doen, zullen we documentatie vrijgeven die persoonlijke informatie bevat, inclusief maar niet beperkt tot uw paspoort en andere ID-documentatie.

Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie

Als u wenst zich te abonneren op elke door ons gepubliceerde nieuwsbrief, andere gerichte en relevante promotieberichten van ons of van andere zorgvuldig geselecteerde filialen wilt ontvangen, bieden wij u een optie om u aan te melden voor deze dienst. Mocht u later van gedachte veranderen en u wilt geen informatie meer ontvangen, klik dan op de link ‘opzeggen’ in een email van ons of stuur een email geadresseerd aan rotterdam@maxrentals.nl.

Ons gebruik van cookies en webbakens

Cookies zijn tekstbestanden die tijdelijk of permanent worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt voor authentificatie, sessie-tracking en het onderhouden van specifieke informatie over het gebruik en de gebruikers van de Site. De gegevens die door cookies worden verzameld, zijn anoniem. U kunt alle cookies die al op de harde schijf van uw computer staan verwijderen door te zoeken naar bestanden met ‘cookie’ erin en ze verwijderen. Als u bovendien wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geblokkeerd. Echter, als u cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet van alle functionaliteiten van de site gebruik maken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar: www.allaboutcookies.org

Webbakens bestaan uit een kleine reeks softwarecodes die een grafisch beeldverzoek op een pagina of email vertegenwoordigt. Er is al dan niet sprake van een zichtbare grafische afbeelding die is gekoppeld aan het webbaken en vaak is de afbeelding ontworpen om op te gaan in de achtergrond van een pagina of email. Webbakens kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt – inclusief rapportage van siteverkeer, unieke bezoekersaantallen, advertentiecontrole en rapportage en personalisatie. Webbakens die door de Site worden gebruikt, verzamelen alleen anonieme gegevens.

Om de Site en de diensten die wij u aanbieden te verbeteren, kunnen we (tijdelijke en permanente) cookies van derden, webbakens en/of andere technologieën gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen. Deze niet-persoonlijk identificeerbare gegevens helpen ons om het surfgedrag te volgen, om specifieke of op maat gemaakte aanbiedingen of advertenties te maken en om de bezoeken en het gebruik van de Site te controleren en vast te leggen. Om te begrijpen hoe mensen de Site gebruiken, voor marketinganalyses en kwaliteits verbeteringsdoelen kunnen wij (en/of externe dienstverleners) op anonieme basis bepaalde informatie verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken (inclusief het totale aantal transacties, bekeken pagina’s, verwijzende/eindigende pagina’s, platformtype, datum tijdstempelinformatie en details zoals het aantal en de locatie van muisklikken op een bepaalde pagina, muisbewegingen, scroll activiteit en de zoekwoorden die u gebruikt terwijl u op de Site bent en deze gebruikt).

Als u zich bij ons registreert of de Site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons of bij één van onze merken werkt. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkgewijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy Beleid worden behandeld. Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. In het bijzonder doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas, is de overdracht van informatie via Internet niet volledig veilig en daarom kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via de Site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Uw rechten

De AVG geeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie aan derden te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt het recht op elk moment uitoefenen door per email contact met ons op te nemen of ons te bezoeken op ons hoofdkantoor op de Brielsebaan 85 in Rotterdam.

Toegang tot informatie

De AVGf geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemmening met de AVG. Voor elk toegangsverzoek kan om een vergoeding worden gevraagd om onze kosten te dekken door u details te verstrekken over de informatie die wij over u bewaren.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien op 22 mei 2019. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per email aan u worden medegedeeld.

Taal

Dit Privacybeleid kan door de gebruikers van de Site worden vertaald. U stemt er onherroepelijk mee in dat de oorspronkelijke taal van dit Privacybeleid de Engelse taal is. In geval van een geschil is de Engelse versie van dit privacybeleid de enige juridisch bindende versie.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkomen en moeten worden geadresseerd aan rotterdam@maxrentals.nl of naar Max Property Group B.V., Brielselaan 85, 3081 AB Rotterdam, Nederland.