ARTIKEL 10 Screening overlastverleden

Max Rental

Artikel 10 Screening overlastverleden

Artikel 10 is een nieuwe beperkte maatregel. Dit artikel houdt in dat huurders eerst gescreend moeten worden op overlastverleden voordat zij ingeschreven kunnen worden in het BRP van de gemeente Rotterdam.

Concreet betekend het dat alleen personen die geen verleden hebben met (woon)overlast en crimineel gedrag (antecedenten) in aanmerking komen voor een woning in een complex, straat of gebied.

Ook bij dit artikel geldt dat u als verhuurder pas de sleutels mag overhandigen aan de huurder als een huurder de huisvestingsvergunning ontvangen heeft. Geeft u de huurder eerder de sleutels dan riskeert u een boete.

Artikel 10 zal in beginsel van toepassing zijn in 31 straten in Rotterdam, hierna zal de gemeente Rotterdam het beleid uitbreiden naar 90 straten.

Wilt u als belegger meer informatie ontvangen over beleggen in vastgoed?

MAAK EEN AFSPRAAK