Via de aankoop van obligaties kwamen wij in gesprek met de heer de Pijper over het gehele te bewandelen circuit van het vinden tot de aanschaf van onroerend goed, het daarna vinden van de juiste huurder en de daaraan gekoppelde zo belangrijke huurcheck en het totale beheer zoals het innen van de huur via een derdenrekening, de huurverzekering, eventueel contact met de VvE, 2x per jaar een woninginspectie en klein onderhoud. Dit alles vanzelfsprekend tegen een afgesproken tarief, maar daar waren we het snel over eens.

Wij zijn nog geen jaar verder en inmiddels in het bezit van 17 objecten, allemaal onder dezelfde condities aangekocht en beheerd en we zijn uitermate tevreden over hoe wij “van de wieg tot het graf” hierin begeleid worden door het hele MAX team.

Louise Schouten